authors listing

Click on one of the column headers to sort the authors accordingly, and on any authorís name to access her/his profile, including the Fair Trade publications that (s)he has included in the collection.

Page 1 of 8, showing 50 records out of 392 total, starting on record 1, ending on 50

 Author  Institution (NR = not registered) asc Location (NR = not registered)
Agostini, Paola NR NR
Alice Byers, NA NR NR
Alvarez, Julia NR NR
Anderson, Tim NR NR
Bach, Amandine NR NR
Barham, E. NR NR
Barrientos, Stephanie NR NR
Bartley, T NR NR
Bastian, Hope NR NR
Becchetti, Leonardo NR NR
NR NR
Bhardwaj, M. NR NR
Bird, K. NR NR
Bisaillon, Veronique NR NR
Blili, Sam NR NR
Blowfield, Michael E. NR NR
Boyard, James NR NR
Brandriss, Peter NR NR
Bray, D. NR NR
Brenes, Esteban NR NR
Brown, Michael Barratt NR NR
Browne, A.W. NR NR
Busch, L. NR NR
Byers, Alice NR NR
Calo, Muriel NR NR
Carruthers, David NR NR
Castillo, Rosalva Aida NR NR
Charlier, Sophie NR NR
Charveriat, Celine NR NR
Clare, M NR NR
Clark, I NR NR
Clay, Jason NR NR
Cleverdon, Robert NR NR
Co-Op America, NA NR NR
Collinson, Chris NR NR
Conroy, Michael E. NR NR
Crowell, Erbin NR NR
Davenport, Eileen NR NR
Daviron, Benoit NR NR
DeCarlo, Jacqueline NR NR
Dickson, Marsha NR NR
Dicum, Gregory NR NR
Doane, M NR NR
Eber, Christine NR NR
Elkin, Vicki NR NR
Entwistle, A. NR NR
Ericson, Rose Benz NR NR
Eshuis, Fenny NR NR
Eteron, E. NR NR
Ewert, Joachim NR NR

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 next >>